Vásárlási feltételek
Vásárlási feltételek

Távszerződés
A szerződés tárgya a Szellőzésbolt internetes áruházban található valamennyi árucikk.
A megrendelés elküldésével és annak a Szellőzésbolt e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999. (II.5) kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Globál Gépész KFT-vel, Békéscsaba Szabó Dezső u.49.  mint szállító, valamint a Megrendelő, mint vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Megrendelő köteles átutalással az úgynevezett proforma, díjbekérő számlánk alapján, vagy utánvéttel a számla összegét kifizetni. A Szellőzésbolt vállalja a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot a vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.
Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a szállító által a megadott címre kiszállított terméket átvenni, a szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat a feladó részére kifizetni vagy előre utalással rendezni.
A vevőnek jogában áll a vásárlástól elállni. A lemondást írásban a globalgepesz@gmail.com e-mail címre kell eljuttatni. Amennyiben 8 napon belül nem érkezik meg az átutalás a vásárlástól számítottan, úgy automatikusan töröljük a megrendelését. A termékekből nem tartjuk mindent raktáron, így azokat csak megrendelésre tudjuk beszerezni. Amennyiben egy adott termék nem beszerezhető, úgy annak teljesítését nem tudjuk vállalni és ezért semmilyen felelősséget nem válallunk. Az ilyen termékek törlésre kerülnek a rendszerben.

Az esetleges jogviták elbírálására a felek a Békés Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésről szóló 17/12999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai irányadóak.
A honlap használatának segítségével létrejövő szerződés írásban kötött szerződésnek minősül melynek nyelve a magyar.

A létrejött szerződéseket nem iktatjuk.

 

Vásárló elállása

A fogyasztót elállási jog illeti meg. Elállási jog indoklás nélkül gyakorolható.

A vásárló a termék átvételétől számított 8 munkanapon belül elállhat a vásárlástól. Ezt a szándékát cégünk felé írásban (e-mail: globalgepesz@gmail.com ) kell csak jeleznie.

Csak védő dobozba (esetleges szállítási sérülések elkerülésére) becsomagolt sérülésmentes és be nem üzemelt terméket áll módunkba visszavenni. A vásárlási ár összegét kiállított számlánk és kiadott berendezés ellenében 30 napon belül visszafizetjük. Utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkba átvenni.

Elállási jogának gyakorlásakor, ha vissza küldi a terméket, akkor a fogyasztót csak a feladás posta költsége terheli.

A szolgáltató követelheti a fogyasztótól a termék nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítését.

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Rendeléseknél leadott személyes adatokat a Globál Gépész KFT rögzíti és bizalmasan kezeli.

Adatvédelmi törvény alapján a Globál Gépész KFT a hozzá került adatokat megrendelés teljesítésére használja. Minden regisztrált ügyfélnek lehetősége van adatainak módosítására esetleg törlésére, töröltetésére.

Személyes adatait harmadik fél számára nem adjuk ki!

Ez alól kivételt képez a futár cég, aki a szállítás miatt tudja nevét, címét, telefonszámát.

Futárunk a megadott (lehetőleg mobil) telefonszámon kizárólag csomag kézbesítés miatt keresheti.

 

Garancia, szavatosság, jótállás:

A vásárlók jogait a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §-ában és a jótállási ügyek intézéséről a 49/2003 és a 155/2003. (VII.30) GKM rendelet szabályozza. A szavatosságot a PTK 305-311 § szabályozza.

Aereco_mubizonylat.pdf

jotallasi-jegy-kezelesi-utmutato.pdf

 

ZjIyZ